Marcus nohlberg

Föreläsare DeluxE

Marcus Nohlberg är en ledande forskare inom informationssäkerhet med en mångårig bakgrund som konsult och egen företagare inom projektledning, konceptutveckling och webbutveckling.

Marcus har ett intresse för ledningsfrågor och han tog Sveriges första MBA inom elektroniska affärer. Med ett djupt engagemang för säkerhet valde han att doktorera inom informationssäkerhet med fokus på manipulation av människor.

Om

Vem är Marcus Nohlberg?

Marcus doktorsavhandling inom social engineering/social manipulation var den första omfattande akademiska studien av området och den har fått stor uppmärksamhet. Efter disputationen har Marcus framgångsrikt fortsatt forska inom informationssäkerhet inom både näringsliv och offentlig sektor.

Dessutom har Marcus en passion för entreprenörsskap och är aktiv inom start-up företag, bland annat www.iodesk.net, ett företag inom AI-understödd digital kommunikation. Marcus är gästprofessor vid University of Applied Sciences, Upper Austria och utsågs 2021 till Docent vid Högskolan i Skövde. Marcus medverkar ofta i diverse media och talar där om säkerhet, cybersäkerhet, samhällets säkerhet, sociala medier, hur vi påverkas av teknik och generalla frågeställningar om teknikens påverkan på vårt liv. Marcus utsågs till excellent lärare, den högsta pedagogiska meriteringsnivån i högre utbildning, 2023 vid högskolan i Skövde.

Marcus är en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare nationellt och internationellt som på ett engagerande och enkelt sätt kan förklara komplexa begrepp för en bred publik, och använder gärna humor. Nedan beskrivs de områden Marcus föreläser om; en särskild passion är personlig produktivitet och Informationssäkerhet.

Språk: föreläser på både svenska och engelska. Baserad i: Skövde, men är mobil.

Marcus har en lång erfarenhet av att hålla föreläsningar via zoom/teams etc. och har god utrustning för att tillhandahålla dessa med hög kvalitet. Detta är ett mycket uppskattat alternativ. Marcus har haft föreläsningar för små och stora grupper (600+) via digitala medier med mycket goda resultat.

Marcus har också skrivit en bok, Myndighet 459, som faktiskt är en rätt bra bok, helt opartiskt. Lite satir, samhällskritik, spänning, mord och säkerhet. Den finns inte utgiven än, men det bör ju ändra sig. Intresserad? Hör av dig.

Tjänster

Föreläsningar, Seminarier & Paneldeltagande

Social informationssäkerhet


1,5 timme – 2 timmar
Du kanske tror att du inte har något att skydda, och att ingen vill åt just dig, men verkligheten är att du löpande är utsatt för angrepp från internationell, organiserad brottslighet som försöker utnyttja dina mänskliga svagheter för att angripa dig. Föreläsning beskriver hur du är utsatt och hotad, både privat och i ditt arbete, av de attacker som primärt utnyttjar mänskliga svagheter, exempelvis social manipulering och nätfiske. Under föreläsningen tas dessutom de angrepp som sker i sociala medier upp samt de nya hot som kan komma dyka upp inom en nära framtid.

´

Vad du säkert behöver veta


45 minuter
Säkerhet är tyvärr ofta ansett som svårt och komplext, och det är många som tror att säkerhet inte berör dem. I denna roliga och energifyllda föreläsning går Marcus igenom varför säkerhet är viktigt för alla, hur vi borde se på säkerhet, både som proffs och vanliga användare. Det ges också konkreta råd på mycket effektiva sätt att höja individens säkerhet, såväl som verksamhetens. En mycket entusiasmerande föreläsning som ger både ökat intresse för säkerhet, och hjälper publiken att bli säkrare, på riktigt!

PRODUKTIVITET & INFORMATIONSSTRESS – KONKRETA METODER FÖR ATT FUNGERA OCH MÅ BÄTTRE I INFORMATIONSSAMHÄLLET (KNÄCK OHÄLSAN)

1,5 timme – 2 timmar
En mycket uppskattad föreläsning som ger långvariga effekter hos åhörarna! Föreläsningen tar upp hur utvecklingen inom IT, framförallt Internet och sociala medier, påverkar oss som människor, hur de ökande säkerhetskraven ställer ytterligare krav på oss och sammanblandningen mellan privatliv och arbete; men framförallt vilka konkreta strategier och tekniker vi kan använda för att bli mindre stressade, mer effektiva och faktiskt må bättre.

Efter föreläsningen kommer du ha konkreta strategier för att arbeta effektivare och må bättre i det moderna samhället och en större förståelse för hur digitaliseringen på verkar dig, din organisation och samhället i stort.

AI, för dig och din verksamhet, nu och imorgon.

AI är enormt omtalat nu, men vad innebär det för dig, vad kan det användas till och vad är riskerna? Vad behöver du tänka på innan du börjar använda AI och vilka frågor bör ni diskutera på ert företag nu direkt? Framför allt – vad behöver du veta som inte är tekniker, utan som är vanlig användare, chef eller ledningsgrupp? På ett underhållande och tydligt sätt förklarar Marcus vad AI kommer innebära för oss, hur vi förbereder oss och vad vi behöver känna till innan vi börjar använda det.

En föreläsning som ger er en solid grund för att komma i gång med AI på ett klokt och säkert sätt.

Referenser


Föreläsning för Partille Kommun

Föreläsning: Social Informationssäkerhet
2 timmar inklusive frågestund och kort paus.

”Från första stund har Marcus bemötande, förberedelser och dialog inför sin föreläsning, präglats av en 100% professionalitet.

Genomförandet var helt fantastiskt och överträffade alla ställda förväntningar!
Marcus har förmågan att göra ett svårt ämne begripligt på ett mycket underhållande sätt.Det finns inte längre några oklarheter för oss om de digitala hoten och kraven på digital säkerhet, som vi måste leva upp till, dagligen!

Oavsett vilken verksamhet eller bransch man tillhör; använder man ngn form av digital teknik, så behöver man lyssna på vad Marcus har att lära ut!

Jag vet att jag talar för samtliga konferensdeltagare när jag säger att vi är mycket nöjda!”

Henrik Gustafsson, Säkerhetssamordnare Partille Kommun


Signalskyddsmöte 2017 & 2018 andordnat av Försvarsmakten

Föreläsning: Social Informationssäkerhet
2 timmar inklusive frågestund och kort paus. 200-300 deltagare per tillfälle. Marcus fick 4,8 i medelbetyg (5-gradig skala) baserat på över 200 utvärderingssvar.

”Vi behövde en föreläsare som kunde prata om hur sårbara vi människor är för manipulation i vårt dagliga arbete på myndigheten.

Marcus har med stor glädje och entusiasm beskrivit för publiken hur de som person utgör en viktig del i informationssäkerheten och hur motståndaren gör allt för att manipulera oss för att komma åt information av alla dess slag.

Föreläsningen passar mycket bra i slutet av en konferens för att ytterligare lätta upp stämningen och få alla att gå hem efter konferensen med många intressanta tankar och ett leende på läpparna.”


Peter Eidegren, Försvarsmakten


Föreläsning för Svenska Kyrkan i Mölndal 2019

Föreläsning: Produktivitet och Informationsstress
3 timmar inklusive frågestund och korta pauser.

”Marcus har en smittande personlighet och med retorisk skicklighet, träffande bilder och en perfekt balans mellan beforskad och tillämpad kunskap blir föreläsningen lättlyssnad och engagerande. Alla lyssnare,oavsett utbildningserfarenhet eller akademisk bakgrund, gick kraftigt berikade från föreläsningen. Jag har anlitat Marcus flera gånger och mina medarbetare talar fortfarande om föreläsningen över ett år senare.”

Carl Sjögren, kyrkoherde i Mölndaln


Föreläsning för Advencia AB i Malmö

Föreläsning: Social Informationssäkerhet
2 timmar inklusive frågestund och kort paus.

”Inte alltid lätt att lyfta ett allvarligt ämne så att åhörarna verkligen rycks med! Marcus lyckas att på ett högst inspirerande och underhållande sätt att förmedla vikten av säkerhet kopplat till dig som enskild individ på ett mycket träffsäkert sätt!”​

Petra Sjöstedt, Advenica AB


Produktivitet & informationsstress – konkreta metoder för att fungera och må bättre i informations-samhället (Knäck ohälsan)

Föreläsning: 2 timmar för SSR Skaraborg 2016

”En tankeväckande föreläsning om tid som konstant faktor i en tillvaro full med val. Exempel på ämnen som tas upp i föreläsningen:

  • Bli effektivare för att må bättre
  • Gör medvetna val
  • Definiera vad som är framgång för dig

Med en blandning av humor och allvar förmedlar Marcus Nohlberg vilka konkreta verktyg och strategier jag kan använda mig av såväl i mitt yrkesliv som i mitt privatliv för att uppnå detta. Genom att på ett personligt och engagerat sätt dela med sig av sina egna erfarenheter får jag som lyssnar lust att undersöka om det han påstår gör underverk verkligen stämmer.”

Elisabet Eliasson, Styrelseledamot Regionföreningen Skaraborg, Akademikerförbundet SSR


Föreläsning för Jackpot Joy Group

Tre föreläsningar: Social Informationssäkerhet (Svenska och Engelska)
2 timmar inklusive frågestund och kort paus. Skövde, Stockholm och Malta.

”Vi har haft nöjet att ha Marcus föreläsa om IT säkerhet i allmänna termer om ett allvarligt ämne. Marcus har en unik förmåga att skapa ett engagemang och intresse för ett ämne som för de flesta är svårt och abstrakt. Vi har haft stor nytta av den diskussion och allmänna kunskapslyft som Marcus föreläsningar har inneburit. Det är min övertygelse att deltagarna både privat och i sitt arbete har en väsentligt ökad förståelse för vad, hur och varför dator säkerhet är så viktigt. Jag rekommenderar verkligen andra organisationer, oavsett branch, att lyssna på denna föreläsning.”

Peter Ekmark, CIO Jpj Group.


Computer Sweden Säkerhetsdagen 2016

Föreläsning: Att skapa den osäkra medarbetaren

Säkerhetsdagen är ett av Sveriges största informationssäkerhetsarrangemang. Marcus föreläste om de fel vi gör i Säkerhetsbranschen.

I utvärderingen efter arrangemanget fick Marcus högsta betyget av samtliga talare (4,58 på en femgradig skala), 103 personer svarade på utvärderingen.


Känsöseminariet 2016

Föreläsning: Hur säkert är informationssamhället? Och kan vi skydda oss?
2 timmar inklusive frågestund och kort paus.

”För en bred publik av myndighetsrepresentanter berättar Marcus på ett engagerande och lättillgängligt sätt, med en stor portion humor, om ett allvarligt ämne.
Tiden går fort och när föreläsningen är slut lämnar åhörarna salen fulla av nya idéer och diskussionsämnen att ta med och lyfta på hemmaplan.”​

Krister Lankinen, Säkerhetssamordnare, Borås Stad.

(Foto Ulrika Roos)


Föreläsning: Produktivitet & informationsstress – konkreta metoder för att fungera och må bättre i informations-samhället

2 timmar inklusive frågestund och kort paus för Falköpings Kommun

”En mycket intressant och givande föreläsning! Med smittande entusiasm och humor ger Marcus exempel på bra metoder som vi kan använda för att känna oss mindre stressade i det informationssamhälle vi lever i.”​

Frida Wilgotson, Utbildningssamordnare, Socialförvaltningen, Falköpings Kommun.


Föreläsning: Produktivitet & informationsstress – konkreta metoder för att fungera och må bättre i informations-samhället

2 timmar inklusive frågestund och kort paus för Kuratorskonferensen i Flämslätt, 2016

”Utomordentligt intressant, och samtidigt underhållande. Hela auditoriet blev helt engagerat.

Kompletterande och kommenterande bilder gjorde föreläsningen mycket njutbar.”

Sten Svensson, Ordförande, Henning Ahlsons Fond för Skaraborgs län.


Sociala medier på arbetsplatsen

Workshop, 2 timmar

“Förhållningssättet till sociala medier på arbetsplatsen berör många. Marcus förträffliga sätt att leda oss framåt i denna viktiga fråga gav inte bara uträtade frågetecken, den gav oss verktyg att faktiskt ta ställning.”

Håkan Johansson, verksamhetsledare Arbetsgivarringen Skaraborg


Föreläsning om Security Awareness/Social Engineering

Föreläsning, 2 timmar för Alecta

”Intressant, tankeväckande och inte minst underhållande!
Marcus kan konsten att hitta nya vinklingar i ett högaktuellt ämne.”

Roland Berg, Arkitekt infrastruktur och IT-säkerhet
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt


Föreläsning om Social Engineering

Föreläsning, 2 timmar för Combitech

”Marcus är en engagerad föreläsare som med stor framgång skapar stort intresse och engagemang för Social Engineering och informationssäkerhet. Marcus kan på ett roligt sätt förklara komplexa begrepp för en bred publik”

Kristofer Karlström
Konsult inom Cyber Security, Combitech


Föreläsning om informationssäkerhet

Föreläsning: Hur säkert är informationssamhället? Och kan vi skydda oss?
2 timmar inklusive frågestund och kort paus.

”Marcus har en väldigt tankeväckande föreläsning. Han är en mycket personlig och engagerad föreläsare. Hans föreläsning innehåller humor men också allvar. Hela arbetsgruppen fick sig en rejäl tankeställare om hur lätt det är att kapa en dator och även identiteter. Vem som helst kan göra detta. Han knöt samman allt det sista med att ge råd om hur vi ska kunna skydda oss. Mycket bra föreläsare!”

Ann-Louise Hult, Chef Kontaktcenter, Skövde Kommun


Senioruniversitetet, Jönköping

Föreläsning: Hur säkert är informationssamhället? Och kan vi skydda oss?
2 timmar inklusive frågestund och kort paus.

”Marcus Nohlberg föreläste för ca 150 medlemmar i Senioruniversitetet i Jönköping samt inbjuden personal från Tekniska högskolan.

Marcus Nohlberg är en väldigt god föreläsare som med stor pedagogisk skicklighet och väl fungerande teknik framförde sitt viktiga budskap. Hans personlig framtoning och goda publikkontakt uppskattades mycket. Den djupt engagerade publiken blev kanske inte helt immun mot bedrägeriförsök men i varje fall fick man en väsentligt ökad medvetenhet om de hot och risker som möter oss i IT-samhället och om hur man, åtminstone till en del, kan skydda sig.”

Örjan Nilsson, Senioruniversitetet i Jönköping


Föreläsning för Militärregion Väst 2017

Föreläsning: Social Informationssäkerhet
2 timmar inklusive frågestund och kort paus.

”Marcus är en mycket god föreläsare och levererar ett intressant och viktigt budskap med både humor och allvar i ett högst aktuellt ämne där envar oavsett position har att lära och bli medveten om riskerna i det moderna samhället.”

Militärregion Väst Stab, Försvarsmakten

Inför en föreläsning/villkor/Rider

Vid fysiska föreläsningar: Marcus behöver anslutning för VGA, HDMI eller USB-C till projektor/storbild och presenterar från egen dator (Mac). Ni ansvarar för att denna anslutning (VGA, HDMI eller USB-C) finns tillgänglig och fungerar, samt att projektor/storbildsskärm finns och fungerar. Inspelning eller fjärrsändning av föreläsning (ens för internt bruk) tillåts inte, om inte annat skriftligt avtalats innan. Ni väljer om ni vill att Marcus använder mick/hörslinga etc. men ansvarar också för att tillhandahålla dessa och se till att de fungerar. Notera att Marcus inte föreläser med handmick, men det är ok vid paneldeltagande. Om mick ska användas för föreläsningar krävs så kallad mygga eller liknande handsfree-mick.

Vid digitala föreläsningar: Ni tillhandahåller kanal/programvara för föreläsningen och ordnar digital inbjudan till deltagarna. Om ni vill använda annan mjukvara än Zoom eller Teams så ansvarar ni för att tillhandahålla Marcus denna minst tre arbetsdagar innan föreläsningen, liksom att erbjuda tillfälle att testa denna mjukvara med Marcus hårdvara. Notera att Marcus kör Mac. Detta är normalt inga som helst problem, men då det finns många, många olika program måste dessa testas med god tid innan föreläsningen. Även vid digitala föreläsningar råder förbud mot inspelning av föreläsningen, om inte annat skriftligt avtalats i förväg. Notera också att Marcus enbart ansvarar för tekniken på sin sida – dvs. mick, webcam, uppkoppling etc. men inte kan ansvara för föreläsningsplattformen i sig, eller deltagarnas teknik.

Kontakt

Kontakta Marcus

Det är väldigt svårt att nå Marcus via telefon. E-post är alltid bästa kommunikationsvägen, om du vill prata via telefon får du gärna ringa till Sophie, som hjälper Marcus med bokningar.

För att underlätta snabba svar så finns det följande kontaktvägar beroende på ärende:

För förfrågningar om att boka föreläsning, deltagande i seminarier etc.

sophie@nohlberg.com

För frågor om mediaintervjuer, innehåll etc. i föreläsningar, något du undrar över, etc.

marcus@nohlberg.com

Om du vill prata direkt med Sophie.

+46 70-554 59 73